РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Сутјеска улица број 3
МБ 08864365 ПИБ 106399502

ИРИД

ИНТЕГРАЛНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС

Приступ систему је могућ искључиво од стране овлашћених лица корисника система електронске комуникације Основног суда у Новом Саду са другим органима и у складу са одговарајућим овлашћењима корисника.