ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
OnLine СЕРВИС

Помоћу нашег OnLine сервиса имате могућнос да пре доласка у суд поднесете захтев за издавање уверења да се против лица не води кривични поступак, као и да закажете термин за увид у спис.